خرید pdf کتاب Autism in Lockdown : Expert Tips and Insights on Coping with the COVID-19 Pandemic

[ad_1]

اوتیسم و ​​قفل کردن شامل نکات و بینش از متخصصان برجسته جهان در موضوعاتی از جمله: کارول گری – داستانهای اجتماعی برای یک دکتر همه گیر است. تونی اتوود – آخرین تحقیقات در مورد اوتیسم و ​​کوید 19 تمپل گراندین – چگونه قفل شدن بر من تأثیر می گذارد کارول کرانوویتس – حسی “کوینکس” برای روزهای تنگ دکتر جد بیکر – اضطراب ، اوتیسم و ​​ویروس کرونا وندی – سر و کار داشتن با آموزش ناگهانی در خانه جیم بال – حفظ رفتار خوب در حین قفل شدن بث آون – پشتیبانی OT برای حس ، مهارت های حرکتی و مراقبت از خود آنیتا لسکو – تجربه اوتیسم در حرفه ای بهداشت و درمان شان بارون – برخورد با Lockdown کتی سنت و کارلوس تورس – اوتیسم و افسردگی در طی Covid 19

[ad_2]

خرید کتاب Autism in Lockdown : Expert Tips and Insights on Coping with the COVID-19 Pandemic