خرید pdf کتاب Autoimmunerkrankungen homöopathisch heilen : Unter Berücksichtigung der chronischen Miasmen

[ad_1]

بیماری های خودایمن فقط چند دهه است که شناخته شده است ، اما امروزه شیوع بیشتری دارد. سیستم ایمنی بدن خود بدن است. هم اکنون بیش از صد بیماری مختلف از این نوع وجود دارد و فقط در کشورهای آلمانی زبان بیش از 5 میلیون نفر تحت تأثیر بیماری های خود ایمنی قرار دارند. این نویسنده ده ها سال به عنوان پزشک و هومیوپات تجربه کسب کرده و توصیف می کند که چگونه بیماری های خود ایمنی را می توان با استفاده از داروهای هومیوپاتی جداگانه با در نظر گرفتن میاسم های مزمن درمان و درمان کرد. علاوه بر این ، روشهای جامع دیگری نیز ارائه شده است ، شرح شایعترین بیماریهای خود ایمنی و یک بخش گسترده پرسش و پاسخ ، دور کتاب است.

[ad_2]

خرید کتاب Autoimmunerkrankungen homöopathisch heilen : Unter Berücksichtigung der chronischen Miasmen