خرید pdf کتاب Autologous Stem Cell Transplantation : Biological and Clinical Results in Malignancies

[ad_1]

این کتاب درسی تحقیقات اساسی و جنبه های بالینی را ادغام می کند که پایه اصلی جدیدترین یافته ها در بیماری های بدخیم است که پیشرفت آنها بیشترین تأثیر را دارد. شواهد اخیر نشان می دهد که دوزهای بالاتر برای میزان بهبودی بالاتر در نئوپلاسم های خون شناسی بهتر است ، اگرچه میلوبلاسیون ممکن است یک عامل محدود کننده مربوط به شدت دوز باشد. اکنون می توان مسمومیت را با پیوند سلول های پیش ساز مغز استخوان و خون محیطی کنترل کرد ، که با یا بدون فاکتورهای رشد استفاده می شود. ترکیبی از شیمی درمانی با دوز بالا و به دنبال آن تزریق مجدد سلولهای بنیادی اتولوگ ، نمایانگر پیشرفت چشمگیری در درمان نئوپلاسمهای خون شناختی با شکست و عود است.

[ad_2]

خرید کتاب Autologous Stem Cell Transplantation : Biological and Clinical Results in Malignancies