خرید pdf کتاب Autonomous Assessment of Patient Progress. A Software Suite Allowing Objective and Qualitative Assessment of Arm Movements of a Person with Brain or Physical Injury

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2012 در علوم کامپیوتر – متفرقه ، کلاس: 1 (دانشگاه میدلکس در لندن) ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این پایان نامه رویکردی برای توسعه آزمون FUGL-MEYER با Microsoft Kinect ارائه می دهد. این روش توسعه برنامه برای آزمون FUGL-MEYER قالب اندازه گیری را از ذهنی به هدف تغییر می دهد. این روش می تواند مشکل قابلیت اطمینان بین آزمونگر FUGL-MEYER را حل کند. نرم افزاری برای محاسبه زوایای مختلف مفصل به گونه ای ساخته شده است که اندازه گیری در قالب هدف امکان پذیر است و داده ها در یک فایل متنی در پوشه های آزمون مربوطه ذخیره می شوند. آزمایشاتی برای بررسی فاصله از Kinect بر روی اسکلت انسان انجام شده است که نتایج دقیق تری را با حداقل انحراف ارائه می دهد. این کار همچنین برخی از ایده های توسعه آینده را ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه استفاده از این رویکرد در توسعه آزمون FUGL-MEYER به منظور بهبود استراتژی اندازه گیری فعلی آزمون است.

[ad_2]

خرید کتاب Autonomous Assessment of Patient Progress. A Software Suite Allowing Objective and Qualitative Assessment of Arm Movements of a Person with Brain or Physical Injury