خرید pdf کتاب Autopsie psychologique d'un auteur d'abus sexuel sur mineurs : Le cas de l'Église catholique

[ad_1]

پس از محکومیت رسوایی های کودکسالاری توسط شبان و مذهبیان کلیسای کاتولیک ، بهمن رسانه ای ایجاد شد که سوالات و آگاهی از میزان پدیده سو abuse استفاده جنسی از خردسالان را برانگیخت. از آنجا که هیچ منطقه ای از کره زمین در امان نمانده است ، درک واقعی موافقان و مخالفان این پدیده ضروری است. از این نظر ، این کار بخشی از یک مبارزه پویا علیه این مشکل است که با تجزیه و تحلیل دقیق شخصیت این نوع مهاجمان انجام می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Autopsie psychologique d'un auteur d'abus sexuel sur mineurs : Le cas de l'Église catholique