خرید pdf کتاب Autour de l'esthétique expérimentale

[ad_1]

این اثر ظهور یک زیبایی شناسی “آزمایشی” از قرن 19 را توضیح می دهد ، پیش زمینه ها و پیامدهای آن را نشان می دهد ، به ویژه انتقادات آن در نیمه اول قرن 20 ، سپس عوارض جانبی آن از پست مدرنیسم و ​​هنر رابطه ای و در نهایت تجدید حیات آن در هنر دیجیتال. بخشهایی از متنهای شناخته شده یا محرمانه تر با توجه به ایده تقسیم بندی اظهار نظر می شوند ، که امیدواری به پیشرفت دانش در مورد هنر را بر جای می گذارد: این امر باعث بازگرداندن حقانیت آن و ارائه معیارهایی برای ارزیابی مشترک ، تلاشها می شود توسعه هوش مصنوعی در مسیر افزایش صنعتی سازی اقدامات هنری و فرهنگی – سایپرز ، باشگاه دانش

[ad_2]

خرید کتاب Autour de l'esthétique expérimentale