خرید pdf کتاب Aux aguets

[ad_1]

کلر لاجوس گامهای خود را که گاهی اوقات فیبر صمیمی و نامرئی انسان را در لنگرگاه هایش می کاود ، گاه ضربان قلب جهان ، عجیب و غریب و بی عدالتی های او را اندازه گیری می کند. او محدودیت های ماجراجویی را می داند و از طریق شیرجه رفتن به اشکال مختلف موجودات زنده ، چه پوست نرم و چه سنگ ، دوباره اهمیت پیدا می کند. او از طریق لمس های پی در پی ، جوهر آنچه را که پیرامونش است درک می کند ، به ویژه با تأمل ، آگاهی بی امان از واقعیت ها و از دست دادن آنها ، و سرانجام همدلی شاعر با داستان.

[ad_2]

خرید کتاب Aux aguets