خرید pdf کتاب Aux origines de l'autocratie russe

[ad_1]

روسیه بین سالهای 1223 تا 1240 غرق در حمله مغول شده بود و از آن زمان به بعد جدا از تمدنهای اروپا زندگی می کند. مانند سرزمین ، ساکنان ، فرهنگ و آیین آنها نیز یک انزوای طولانی را تجربه کرده اند که فقط مشخصه روسیه در منطقه اروپا است. از قرن پانزدهم میلادی ، این کشور بدون باز شدن تأثیرات خارجی رشد چشمگیری داشت. قدرت سیاسی به طور فزاینده ای شخصیت وحشیانه و استبدادی به خود گرفت. این ویژگی تکامل تاریخی روسیه دلیل دیگری برای گذر از قرن های نخست حماسه دردناک آن از آغاز تا زمان الحاق پیتر بزرگ در پایان قرن هفدهم است.

[ad_2]

خرید کتاب Aux origines de l'autocratie russe