خرید pdf کتاب Avatar, The Last Airbender: The Shadow of Kyoshi (The Kyoshi Novels Book 2)

[ad_1]

عاقبت حماسی پرفروش ترین آواتار نیویورک تایمز ، آخرین هوادار: ظهور کیوشی کیوشی به عنوان یک آواتار واقعی ، سرانجام تثبیت شد – اما با قیمت سنگین. کیوشی پس از ناپدید شدن مربیانش ، از میان چهار ملتی که برای حفظ صلح می جنگند سفر می کند. اما هرچه شهرت آنها بیشتر می شود ، تهدیدی مرموز از دنیای روح ظاهر می شود. برای جلوگیری از این اتفاق ، کیوشی ، رنگی و متحدان اکراه آنها باید قبل از نابودی جبران ناپذیر چهار ملت متحد شوند. این پیگیری هیجان انگیز ادامه سفر کیوشی از دختری با ریشه فروتنی تا پیگیری بی رحمانه عدالت است که قرن ها پس از نامگذاری او به نام آواتار مورد ترس و تحسین قرار گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Avatar, The Last Airbender: The Shadow of Kyoshi (The Kyoshi Novels Book 2)