خرید pdf کتاب Aventures d'Hercule Hardi : ou La Guyane en 1772

[ad_1]

ماجراهای هرکول بولد رمانی است که هم جذاب است و هم معمایی. با توصیف یک طبیعت هنوز وحشی ، با حضور آشفته خرافات محلی عجیب و بیش از همه با زمینه چشمگیر جذاب است: قیام بردگان قهوه ای در سورینام در 1772. گیج کننده است زیرا خواننده انتظار دارد با یک قهرمان سنتی که اوژن سو را به تصویر می کشد دیدار کند یک ترسو ، یک “قهرمان از ترس” که نمی تواند با واقعیت روبرو شود. ضد قهرمانی که شهرت او را بدون اطلاع وی پوشانده است. اوژن سو در این هنر برعکس سرآمد است و رمانی را که می خواهد قراردادی باشد به یک شاهکار با کمیک غیرمعمول تبدیل می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Aventures d'Hercule Hardi : ou La Guyane en 1772