خرید pdf کتاب Avenues de la liberté : Roman

[ad_1]

در گینه اتحادیه های مرکزی اعتصاب عمومی بی پایان را آغاز کرده اند. کشور فلج شده است. به زودی جمعیت ، غذا ، پول ، برق ، آزادی و آرامش روانی آنها به پایان خواهد رسید. مغازه ها در T-Viertel غارت می شوند. سربازان در محل حاضر می شوند ، برخی از جوانان را می کشند و دستگیر می کنند. نلونی نجات یافته است. با این حال ، نوازنده جوان بازین ، با دیدن این دستگیری ها به عنوان یک بی عدالتی خاص ، به صف کسانی پیوست که از قبل بسیج شده و در خیابان های کوناکری معترض بودند. زندگی او جور دیگری پیش می رود. چقدر این کار او را می برد؟

[ad_2]

خرید کتاب Avenues de la liberté : Roman