خرید pdf کتاب Avoiding War, Making Peace :

[ad_1]

این کتاب خلاصه ای از تحقیقات ده ساله ند لبو در زمینه مدیریت و حل تعارض است. این مقاله انتقاد خود را از بازدارندگی متعارف و هسته ای ، تجزیه و تحلیل اطمینان خاطر و شرایطی که در آن اختلافات بین المللی حل می شود و یا در غیر این صورت ، کاهش قابل توجه تنش ها را به روز می کند. این متن با بررسی فعل و انفعالات بین بازدارندگی ، اطمینان خاطر و دیپلماسی و بررسی چگونگی موثرترین برنامه ریزی و ترکیب آنها ، یک رویکرد جامع در مدیریت و حل تعارض را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Avoiding War, Making Peace :