خرید pdf کتاب Awakened by Grace

[ad_1]

پروفسور فرانکلین پس از مرگ دلخراش همسرش کتی ، فرانکلین را مقصر می داند. او با ترس از خانواده اش دور می شود و از همه تعاملات اجتماعی فاصله می گیرد که این رنج او را افزایش می دهد. اما اندکی پس از دومین سالگرد درگذشت همسرش ، شیوه زندگی خلوت خودخواسته وی با ملاقات بی برنامه نوه هشت ساله اش مگی مختل می شود. از آن زمان به بعد ، دعاهای مملو از ایمان در مقابل چشمان فرانکلین ظاهر شد. همانطور که این دو انتصاب الهی با هدایت خدا را تجربه می کنند ، مگی افراد جدید را تشویق می کند تا بخشی از زندگی فرانکلین شوند. علی رغم همه شاهدان فرانکلین ، او سخت می تواند گناه خود را کنار بگذارد و بدون همسرش حرکت کند.

[ad_2]

خرید کتاب Awakened by Grace