خرید pdf کتاب Baby Cows

[ad_1]

خوانندگان را به گاو معرفی می کند. عکس های زنده و متن قابل خواندن به درک خوانندگان اولیه کمک می کند. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، اینفوگرافیک ، حقایق جالب ، س questionsالات ارتباط ، واژه نامه و فهرست می باشد. کدهای QR موجود در کتاب ، خوانندگان را برای تشویق یادگیری خود به منابع خاص کتاب دسترسی می دهند. با استانداردهای اصلی مشترک هماهنگ شده و با استانداردهای ایالتی همخوانی دارد. کودی کوالا بازیگران گروه Pop! ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

خرید کتاب Baby Cows