خرید pdf کتاب Babylon 1. Manhunt

[ad_1]

وقتی مشکلی دارید ، وقتی هیچ کس دیگری نمی تواند کمک کند و وقتی می توانید او را پیدا کنید ، مکس فرلان مرد شماست: یک مرد خوب با مهارت هایی که گذشته بدی دارد او را ترک کرده است. حالا او سعی دارد این زندگی بد را پشت سر بگذارد و از این مهارت ها خردمندانه استفاده کند. او در کنگو است و هنگام حضور یک کارفرمای قدیمی ، دختری جوان را از یک ازدواج ترتیب داده نجات می دهد: آژانس بابلون ، که متخصص در انفجارهای سیاسی برجسته است. ماکس مجبور به انجام مأموریت دیگری می شود که بسیار خطرناک تر است و او را به عمق جنگل های درگیر و اشتباهات گذشته اش می برد. برای PTSD مکس ، توهمات بدتر می شوند …

[ad_2]

خرید کتاب Babylon 1. Manhunt