خرید pdf کتاب Back To 80s: Husband, You Are Under Arrest : Volume 6

[ad_1]

نینگ از خواب بیدار شد و به دهه 1980 بازگشت. اولین کاری که کرد تغییر همسر بود. در نتیجه ، مسیر زندگی او کاملاً تغییر کرده بود. از زمانی که پرستار جوان ثروتمندترین دختر شد ، زندگی او رونق بیشتری پیدا کرد … اما اگر شوهر پس از ازدواج بیش از حد قدرتمند بود ، چه کاری می توانست انجام دهد؟ «لو چینگیائو ، وقتی ازدواج کردیم ، سه قانون تنظیم کردیم. شما نباید دست بزنید وگرنه طلاق می گیریم. “شخصی به طور جدی پاسخ داد ،” من اجازه نمی دهم. اوه ، او دوباره مرز طلاق را بررسی کرد!

[ad_2]

خرید کتاب Back To 80s: Husband, You Are Under Arrest : Volume 6