خرید pdf کتاب Backward Science : What Was Life Like Before World-changing Discoveries?

[ad_1]

این کتاب رو به عقب است! در پایان شروع می شود ، در آغاز به پایان می رسد و به تاریخ برمی گردد تا به شما نشان دهد زندگی قبل از اختراعات و اکتشافات بزرگ چگونه بوده است. در مقابل تلفن های هوشمند ، تلویزیون ، اتومبیل ها یا حتی توالت فرنگی وارد دوره ای شوید. سپس درمورد مهمترین اختراع یا کشفی که جهان را تغییر داده است ، خواهید آموخت. صحنه های روشن ، مفصل و طنزآمیز را از دوره های مختلف کشف کنید که بحث را برانگیخته و شما را به فکر انداختن زندگی در داستان می اندازد. درباره مخترعان باهوش ، اکتشافات شانس و چگونگی گذر از زندگی افراد بدون چیزهای روزمره ای که تصور می کنیم بیشتر بدانید. صحنه های مفصل و طنزآمیز از دوره های مختلف برای کشف مضامین اصلی علم ، فناوری و اختراع

[ad_2]

خرید کتاب Backward Science : What Was Life Like Before World-changing Discoveries?