خرید pdf کتاب Baha'i Basics (Revised Edition) : A Guide to the Beliefs, Practices, and History of the Baha'i Faith

[ad_1]

نسخه اصلاح شده و به روز شده مبانی بهائی ، مقدمه ای در آیین بهائی که آموزه ها ، اصول و تاریخچه اصلی ایمان را در قالب پرسش و پاسخ آسان برای استفاده در بر می گیرد. دین بهائی چیست؟ اصول و آموزه های اساسی آنها چیست؟ چه زمانی و از کجا شروع شد؟ چه چیزهایی با سایر مذاهب بزرگ جهان مشترک است؟ تفاوت کجاست؟ بنیانگذار آن چه کسی بود؟ جامعه جهانی بهائی امروز چگونه است؟ در مبانی بهائی ، نویسنده ، فرانسیس ورتینگتون ، از قالبی ساده و در دسترس استفاده می کند که بر وضوح بحث در مورد مسائل مربوط به آیین بهائی تأکید می کند. نتیجه ، مقدمه ای آسان برای استفاده و آموزنده در مورد یکی از سریعترین رشد آیین های جهان است. خوانندگان پس از خواندن این کتاب مختصر و منظم ، به خوبی آگاهی خواهند یافت و به س clearالات اساسی که هنگام تحقیق در مورد دین جدیدی بوجود می آیند ، پاسخ های صریح و روشنی ارائه می دهند.

[ad_2]

خرید کتاب Baha'i Basics (Revised Edition) : A Guide to the Beliefs, Practices, and History of the Baha'i Faith