خرید pdf کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques

[ad_1]

انتخاب متون جمع آوری شده در این اثر ، از نظر سیاسی تاریخ بازیهای المپیک را زیر سوال می برد. این کار روابط روابط بین بازی های المپیک و سیاست داخلی را ادغام می کند ، برخی از راه های روابط بین الملل را توسعه می دهد و در نهایت سیاست نهادهای المپیک را زیر سوال می برد. در حالی که بازی های المپیک و پارالمپیک در سال 2024 در پاریس آماده می شوند ، پیشرفت اندیشه منعکس شده در این رویداد سیاره ای بین تأمل تاریخی و کنش عمومی.

[ad_2]

خرید کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques