خرید pdf کتاب Balancing the World : Volume 14

[ad_1]

برخی از قدرتهای بزرگ پیشگویی کرده بودند: «شیاطین ، پایین بیایید! همه موجودات زنده را بکش! “بدون روح متولد شده ، سه ساله ، با روح در بدن. چشمانت را باز کن و به دنیا نگاه کن. ذبح همه جا است! آنها از لحظه تولد در مرکز دنیا بودند و هر قدرتی به دنبال راهی برای کشتن آنها بود! تا زمانی که او می خواست از خود محافظت کند و کشت خود را هر چه سریعتر افزایش دهد ، این کار را برای فرار از خانواده زوئو انجام داده بود که در شرایط سختی قرار داشتند. هیولا شوید و دشمن را از کوه ده هزار جانوری بیرون کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Balancing the World : Volume 14