خرید pdf کتاب Baltrumer Dünengrab : Inselkrimi

[ad_1]

ینس پوتبارگ شکسته است. بنابراین دعوت به جزیره بالتروم دریای شمال برای نویسنده جنایی هامبورگ مفید است. او باید رسوم و رسوم قدیمی را روی کاغذ بیاورد. او انتظار نداشت که در یک پرونده قتل واقعی درگیر شود. استفان مندل که می خواهد یک گروه مسکونی برای جوانان با آموزش سخت در جزیره در برابر مقاومت مردم جزیره ایجاد کند ، در این زمینه چه نقشی بازی می کند؟

[ad_2]

خرید کتاب Baltrumer Dünengrab : Inselkrimi