خرید pdf کتاب Baseball Records

[ad_1]

این عنوان توصیف رکوردشکنی ورزشکاران و تیم های بیس بال است. این کتاب با تصاویر جذاب ، حقایق جالب و ویژگی ویژه شکستن غیرممکن ، مروری جذاب از سوابق بیس بال و ورزشکارانی است که آنها را تنظیم می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Baseball Records