خرید pdf کتاب Basic Process Engineering Control

[ad_1]

این کتاب شامل روش ها ، مشکلات و ابزارهای لازم برای مهندسی کنترل فرآیند است. این شامل دانش فرآیند ، فناوری سیستم حسگر ، محرک ها ، فناوری ارتباطات و تدارکات و همچنین طراحی ، ساخت و بهره برداری از سیستم های کنترل است. فراتر از رشته سنتی مهندسی شیمی ، نویسندگان همان اصول را در فرآیندهای زیست پزشکی ، تولید برق و مدیریت مشکلات زیست محیطی اعمال می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Basic Process Engineering Control