خرید pdf کتاب Basic Sciences in Anesthesia :

[ad_1]

این کتاب درسی آخرین دانش اثبات شده در علوم پایه بیهوشی را ارائه می دهد. این عناوین از برنامه درسی آزمون بنیاد هیئت بیهوشی آمریکا (ABA) را شامل می شود ، از جمله آناتومی ، داروشناسی ، فیزیولوژی ، فیزیک در بیهوشی و موارد دیگر. در هر فصل ، نکات کلیدی مطالب را خلاصه می کند و به دنبال آن بحث مختصری در مورد موضوع ارائه می شود و در پایان با س questionsالات چند گزینه ای همراه با پاسخ و پیشنهاد مطالعه بیشتر. علوم پایه در بیهوشی برای ساکنینی است که در تحقیقات بیهوشی ABA در مورد آزمایش بیهوشی شرکت می کنند و همچنین سایر متخصصان بیهوشی یا کارآموزانی که به موضوع علاقه مند هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Basic Sciences in Anesthesia :