خرید pdf کتاب Basics Brandschutz

[ad_1]

در نظر گرفتن مسائل مربوط به حفاظت از آتش قسمت مهمی در برنامه ریزی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند از ایجاد آتش سوزی جلوگیری کند و همچنین اقدامات احتیاطی که باعث می شود مردم در یک ساختمان نجات یابند و نیروهای آتش نشانی بتوانند آتش را در صورت آتش سوزی مهار کنند. حفاظت از آتش به شدت با الزامات قانونی مشخص می شود ، همچنین بخشی اساسی از پروسه ساخت ساختمان است. با این حال ، برای کارهای معماران ، مهمتر از همه مهم این است که زمینه و طرز فکر محافظت از آتش را پیشگیری کنیم تا بتوانیم از همان ابتدا آن را در برنامه ریزی خود ادغام کنیم. اصول محافظت در برابر آتش ، این دانش را مستقل از مقررات انتقال می دهد و روابط اساسی در برنامه ریزی حفاظت از آتش را توضیح می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Basics Brandschutz