خرید pdf کتاب Basics Design Ideas

[ad_1]

Design Ideas روش های مختلفی برای یافتن راه حل طراحی به دانشجویان ارائه می دهد. علاوه بر پیشنهادات اساسی برای ادامه روند خلاقیت و توسعه رویکرد طراحی ، منابع مختلف الهام برای ایده های طراحی پیشنهاد می شود. این کار بر روی سه عنصر مکان ، شکل و عملکرد متمرکز است ، که گاهی اوقات می تواند سنگهای فوری برای طراحی بتن باشد. در نهایت ، این عناصر باید در روند طراحی گنجانده شوند. مباحث: خلاقیت در روند طراحی؛ منابع الهام و رویکردهای طراحی ؛ کار با فضا ؛ کار با فرم ؛ کار با عملکرد

[ad_2]

خرید کتاب Basics Design Ideas