خرید pdf کتاب Basics Fire Safety

[ad_1]

حفاظت از آتش قسمت مهمی در برنامه ریزی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات جلوگیری از آتش سوزی ، تسهیل نجات افراد در یک ساختمان در حال سوختن و کمک به آتش نشانان برای مهار آتش است. هر دو مقررات قانونی و مقررات ساختمان مقررات سختگیرانه ضد حریق را برای ساخت و سازهای تجاری و مسکونی وضع کرده اند. وظیفه اصلی معماران در رابطه با حفاظت از آتش استفاده از اصول و روشهای حفاظت از آتش در ابتدای فرآیند طراحی است. این کتاب مفاهیم کلی و س fundamentalالات اساسی حفاظت از آتش سوزی در برنامه ریزی ساختمان فراتر از مشخصات مقررات محلی ساختمان را توضیح می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Basics Fire Safety