خرید pdf کتاب Basics Spatial Design

[ad_1]

معماری از نقاشی های دو بعدی تشکیل نشده است – فضای ساخته شده ای است. Volume Basics Spatial Design بر آنچه اساس درک و طراحی فضاها است متمرکز شده و به ایجاد درک عمیق از طراحی آگاهانه روابط سه بعدی کمک می کند. این گزینه های طراحی فضایی را به وضوح و به روشی ارائه می دهد که به راحتی با کارهای شما سازگار است. مباحث: فضا چیست؟ چگونه فضا را درک می کنم؟ پارامترهای طراحی – عناصر رپرتوار اتاق – با ابزار

[ad_2]

خرید کتاب Basics Spatial Design