خرید pdf کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung

[ad_1]

این جلد دانش آموزان سال اول را ارائه می دهد • دانش پایه ای در مورد واژه سازی به زبان آلمانی فصول مربوط به بخشهای گفتار با توجه به روش شکل گیری استفاده شده و فهرست ها را به ترتیب حروف الفبا تشکیل می دهند. خوانندگان • یک مرور سریع از گزینه های اساسی پیدا می کنند ، اما همچنین می توانند در صورت لزوم به جستجوی تک تک اصطلاحات بپردازند. این جلد با واژه نامه ای از مهمترین اصطلاحات فنی و ثبت اصطلاحات واژه سازی خاتمه می یابد.

[ad_2]

خرید کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung