خرید pdf کتاب Basiswissen Jura für die mündlichen Prüfungen : 1. und 2. Staatsexamen

[ad_1]

این کار دانش اساسی لازم را دارد که باید برای آزمون شفاهی در هر دو وکیل کارآموز و آزمون ارزیاب تسلط یابد. نمایندگی مربوط به تمام زمینه های قانون است. در ویرایش هشتم ، همه فصل ها به روز شده اند و حوزه س questionالات و پاسخ ها از جمله س questionsالات جدید در مورد مسائل حقوقی به دلیل COVID-19 گسترش یافته است.

[ad_2]

خرید کتاب Basiswissen Jura für die mündlichen Prüfungen : 1. und 2. Staatsexamen