خرید pdf کتاب Basiswissen Verbrennungsmotor : Fragen – rechnen – verstehen – bestehen

[ad_1]

این کتاب درسی ویژه محاسبه موتورهای احتراق داخلی را ارائه می دهد و به مسائل فعلی از جمله: B. در مورد دینامیک خودرو و ترمودینامیک موتور و نظریه لازم را با راه حل ارائه می دهد. برای اطمینان از موفقیت در زمینه تغییر شغل ، در یک فهرست فهرست دانش نظری برای حل وظیفه مربوطه و در کدام بخش از کتاب آورده شده است. تمام محاسبات در اکسل انجام می شود. در این نسخه ، نمونه های فعلی راندمان موتور ، نقشه موتور ، افزایش نقطه بار ، چرخه رانندگی WLTC و چرخه رانندگی واقعی (RDE) اضافه شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Basiswissen Verbrennungsmotor : Fragen – rechnen – verstehen – bestehen