خرید pdf کتاب Bâtisseurs de sens : Pour une esquisse d'un management intégral

[ad_1]

این اثر داستان یک ماجراجویی است ، بیش از آن ، چندین ماجراجویی. این پیشرفت توسعه ده نفر از رهبران غیرمعمول زن و مرد را نشان می دهد که مشکلات و آشفتگی های کار را به بسیاری از دارایی های شرکتی تبدیل کرده اند که مسئولیت آن را بر عهده دارند یا مسئولیت آن را به عهده دارند. بیشتر آنها که در زمینه های تجربی کار می کنند توجه رسانه ها را به خود جلب کرده اند. معروف بله اما چرا؟

[ad_2]

خرید کتاب Bâtisseurs de sens : Pour une esquisse d'un management intégral