خرید pdf کتاب Bauernopfer : Jupp Schulte ermittelt

[ad_1]

آیا این یک حادثه یا قتل بود که در Heidental اتفاق افتاد و چرا Jupp Schulte تهدید می شود؟ پیرامون جو روستایی روستای لیپه ، اتفاقاتی می افتد که کشاورز پیر آنتون فریتزمایر را در مرکز عمل قرار می دهد. نویسندگان Reitemeier / Tewes با “Baueropfer” به موفقیت بزرگی دست یافتند. طرح فقط بازگشت به خانه نیست ، بلکه یک ماده جنایی هیجان انگیز است با هر آنچه که صاحب نظر انتظار دارد. با بازگشت به مقام پلیس منطقه دتمولد ، رئیس بازرسی تا حدودی دمدمی مزاج پرونده را به نتیجه خوبی رساند. با این حال ، تا آن زمان ، او خود هدف قرار خواهد گرفت و دخترانش و فریتزمایر نیز در معرض خطر هستند! “Bauernopfer” طرفداران را به وجد خواهد آورد و خوانندگان بار اول را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Bauernopfer : Jupp Schulte ermittelt