خرید pdf کتاب Baxian Hotel : Volume 1

[ad_1]

ظهرها مردم ناهار می خورند ، روح نیمه شب در را می زند. جهان یانگ نمی تواند وارد شود ، روح جهان زیرین وجود ندارد. هتل Eight Immortals فقط به مواردی اهمیت می داد که نمی توانست توضیح دهد. نام من شیا سیچه ، مدیر چهارم هتل هشت Immortals است که به عنوان رئیس چهارم نیز شناخته می شود. سه مدیر قبلی همه 50 سال بیشتر زندگی نکرده بودند ، اما هشت مهماندار طبقه هشتم رستوران ، راز این تجارت صد ساله را پنهان کرده اند. و داستانی که می خواهم تعریف کنم با هشت مهماندار آغاز می شود …

[ad_2]

خرید کتاب Baxian Hotel : Volume 1