خرید pdf کتاب Bayesian Implementation

[ad_1]

مشکل اجرا در مرکز یک نظریه نهادی است. به عبارت ساده تر ، هدف نظریه پیاده سازی بررسی دقیق روابط بین نتایج یک جامعه و چگونگی ایجاد این نتایج است. قسمت اول “اجرای بیزی” یک مدل اساسی از مسئله اجرای بیزی را ارائه می دهد و آخرین تحولات در این شاخه از تئوری اجرای را خلاصه و توضیح می دهد. مشکلات اساسی مورد علاقه از جمله تهیه کالاهای عمومی ، حراج ها و مذاکرات موارد ویژه ای از مدل است که در فصل های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Bayesian Implementation