خرید pdf کتاب Beans : A Global History

[ad_1]

در حالی که لوبیا در اکثر کابینت های آشپزخانه به عنوان غذای اصلی در نظر گرفته می شود ، این غذاهای متواضع سابقه بسیار طولانی دارند: شواهدی وجود دارد که لوبیا 9000 سال است خورده شده است. لوبیا چه خشک ، منجمد یا کنسرو دارای فواید قابل توجهی در زمینه تغذیه و محیط زیست است و به راحتی یک وعده غذایی سالم و راضی کننده ساخته می شود. از نخود گرفته تا عدس و از طرفدار تا سویا: لوبیا: یک داستان جهانی تاریخ غنی این غذاهای کوچک اما قدرتمند را زنده می کند. این کتاب با دستورالعمل های تاریخی و مدرن که تنوع آشپزخانه لوبیا را جشن می گیرد ، به گرایش مدرن به سمت تغذیه سالم می پردازد و خوانندگان را به سفری پر جنب و جوش در تاریخ معده ، گیاه شناسی ، فرهنگی و سیاسی حبوبات می برد.

[ad_2]

خرید کتاب Beans : A Global History