خرید pdf کتاب Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance

[ad_1]

برای هر کسی که به رابطه بین ایده ها و محیط ساخته شده علاقه مند است ، جان Onians تصویری زنده از تنوع معانی فرهنگ غربی را به نظم های کلاسیک اختصاص داده است. Onians نشان می دهد که در 2000 سال از اولین حضور آنها در یونان باستان تا تدوین آنها در دوره رنسانس ایتالیا ، دستورات – ستون ها و سرستون های معروف به Doric ، Ionic ، Corinthian ، Tuscan ، و مرکب – رسا ساخته شده اند. بیننده را درگیر گفتگوی تصویری مداوم کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance