خرید pdf کتاب Beastly Roses

[ad_1]

“زیبایی و جانور” ، اشاره به افسانه ای است که می تواند زندگی خواهرش را نجات دهد. فقط کسی او را درک نمی کرد. در هفدهمین سالگرد تولدش ، ده سال پس از ناپدید شدن خواهرش ، اِل نامه عجیبی دریافت کرد که نویسنده آن ادعا می کند می داند چه اتفاقی در آن زمان افتاده است. این نامه با داس بیست امضا شده است. او به همراه ژولین گرفتار گردابی از حوادث می شود. و در آخر شما خود را در یک ملک مخفی پیدا خواهید کرد که بیش از آنچه تصور می کنید شگفتی در انتظار شماست. بازی موش و گربه مسیر خود را طی می کند. و اگر او نمرد ، آیا او امروز نیز زنده است؟

[ad_2]

خرید کتاب Beastly Roses