خرید pdf کتاب Because You Are with Me : Hope for the Journey From Psalm 23

[ad_1]

این کتاب کوتاه عبادی از زاویه دید جدید به مزمور 23 می پردازد و میانه ای را برای کسانی پیدا می کند که می خواهند درک بیشتری از متن کتاب مقدس و همچنین سهولت کاربرد در سفر واقعی مومن را داشته باشند. این ایمانداران را تشویق می کند که در امنیت و امید گام بردارند ، زیرا می دانند هویت واقعی ، ارزش و موفقیت ما را باید در تجربه اصلی حضور پروردگار در شرایط روزمره یافت – هرچه که باشد! این مباحث در سطح جهانی مرتبط بوده و مخصوصاً برای افرادی که در شرایط دشوار قرار دارند و افرادی که مراقبت های شبانی ارائه می دهند بسیار مفید است. از فصل اول به بعد ، این کتاب جزئیات شاعرانه مزمور 23 را باز می کند و به طور مکرر به ما یادآوری می کند که زندگی خوب است ، نه به این دلیل که آسان است. زندگی خوب است زیرا او با من است! ”

[ad_2]

خرید کتاب Because You Are with Me : Hope for the Journey From Psalm 23