خرید pdf کتاب Bedtime Prayers for Children : Sweet Bedtime Prayers for the Week, Monday Through Sunday

[ad_1]

این کتاب دعا به گونه ای طراحی شده است که زندگی دعایی کودک شما را به روشی سرگرم کننده و قابل درک ساخته است. قافیه و لحن مکالمه هر نماز ، همراه با یک تصویر رنگارنگ و مطابق ، باید زمان نماز را برای کودکان یک تجربه خوشایند کند. هدف این کتاب همچنین تشویق کودکان برای نزدیک شدن به خدا و گفتگو با او در مورد هر چیز و هر آنچه در زندگی آنها می گذرد است ، زیرا خدا همیشه فارغ از موضوع و اندیشه آماده شنیدن و دوست داشتن از آنها است. این کتاب در درجه اول برای کودکان 0 تا 6 سال است ، اما همچنین برای کودکان بزرگتر که می توانند به راحتی با موضوعات مختلف هر نماز ارتباط برقرار کنند ، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Bedtime Prayers for Children : Sweet Bedtime Prayers for the Week, Monday Through Sunday