خرید pdf کتاب Begabungsförderung im Landesjugendorchester

[ad_1]

نهاد ارکستر جوانان دولتی ابزاری مهم برای ارتقا موسیقی دانان جوان است. این فرصت را به ویژه نوازندگان جوان با استعداد فراهم می کند تا طیف گسترده ای از تجربه را در کارهای حرفه ای ارکستر به دست آورند ، موسیقی را در سطح بالا بسازند و مهارت های خود را در کنسرت های عمومی ارائه دهند. مطالعه حاضر برای اولین بار بررسی می کند که اعضای سابق ارکستر جوانان دولتی برلین چه کسانی شده اند ، چه مسیرهای شغلی را آغاز کرده اند و چه مشارکت گذشته نگر در ارکستر جوانان دولتی برای مشاغل موسیقی و رشد شخصی داشته اند.

[ad_2]

خرید کتاب Begabungsförderung im Landesjugendorchester