خرید pdf کتاب Begeistern : Ideen und Produkte erfolgreich vermitteln

[ad_1]

چه کسی گیج می کند ، می بازد! – دونالد میلر شما می خواهید مردم را در مورد چیزی هیجان زده کنید: یک محصول یا یک ایده. شما وقت و انرژی خود را سرمایه گذاری می کنید ، اما پیام شما در حال عبور نیست. شما سزاوار موفقیت بیشتر هستید. مردم در داستانها فکر می کنند. اگر می دانید داستان های خوب چقدر ساختار یافته اند ، می توانید دیگران را بهتر مخاطب قرار دهید و راحت تر از آنها الهام بگیرید. بر اساس مفهوم موفق StoryBrand ، گام به گام خواهید آموخت که چگونه می توانید با پیام خود با موفقیت به افراد برسید و در نتیجه موفقیتی را که سزاوار آن هستید بدست آورید. سوالات و انگیزه های عمل به شما کمک می کند تا آنچه را که خوانده اید عملی کنید. کوادرو چهار انگیزه در روز شما را القا می کند و آنها را همراهی می کند: – یک نقل قول مختصر – یک غذای تحریک کننده برای فکر – یک سوال تحریک آمیز – یک انگیزه عملی برای عمل ایده آل برای همه کسانی که می خواهند ایده ها و پروژه ها را الهام بگیرند.

[ad_2]

خرید کتاب Begeistern : Ideen und Produkte erfolgreich vermitteln