خرید pdf کتاب Begging for Change

[ad_1]

آیا طمع در ژن های Raspberry Hills وجود دارد؟ در این دنباله از کتاب افتخار کورتا اسکات کینگ ، پول گرسنه ، یک بار بی خانمان Raspberry Hill نذر می کند که دیگر هرگز در خیابان ها حضور پیدا نکند. یک سال می شود که مادر Raspberry پول های سخت خود را مانند سطل آشغال از پنجره بیرون می اندازد. از نظر تمشک ، پول به معنای امنیت و تعادل است. و او مصمم است که هر کاری که لازم باشد را برای تحقق آن انجام دهد. اما وقتی نوجوان محله نگران به مادرش حمله می کند و پدر معتاد مواد مخدر Raspberry برمی گردد ، Raspberry ناامید از تغییر زندگی اش است و تصور غیرقابل تصور را انجام می دهد ، به طور بالقوه دوستی آنها را از بین می برد و عزت نفس را از دست می دهد. آیا تمشک قبول خواهد کرد که پول بد به خوب تبدیل نخواهد شد؟ یا قرار است او راه پدرش را دنبال کند؟

[ad_2]

خرید کتاب Begging for Change