خرید pdf کتاب Behind the Myth (RLE Modern East and South East Asia) : Business, Money and Power in Southeast Asia

[ad_1]

برای اکثر مردم ، “معجزه اقتصادی” در آسیا به معنای پویایی ژاپنی ، کره ای یا تایوانی است. کمتر در مورد جنوب شرقی آسیا شناخته شده است ، جایی که اقتصاد بیش از 300 میلیون نفر از سال 1970 تاکنون نرخ رشد شگفت انگیزی را تجربه کرده اند. با این حال ، رشد سریع تنها بخشی از داستان است. در این کتاب ، که برای اولین بار در سال 1989 منتشر شد ، جیمز کلاد بینشی از “تجارت کامپونگ” مالزی ، “ایالت شل فار” از برونئی و مخلوط بازرگانان ، ژنرال ها و چینی های محلی تایلند ارائه می دهد. نویسنده با گشودن پنجره سیاست های تجاری در اندونزی و فیلیپین ، توضیح داد که سنگاپور ، اگرچه استثنای قابل توجهی در انفعال اقتصادی و فساد شرکتی است ، اما همچنان گروگان عدم اطمینان جغرافیایی و چین در خارج از کشور است. علاوه بر این بررسی های کشور ، این کتاب همچنین به تجزیه و تحلیل ثابت های جنوب شرقی آسیا و هنگ کنگ ، از جمله درآمد مواد اولیه و قدرت مالی چینی ها می پردازد. این ادعا ادعای “عدم صداقت فکری” توسط بزرگترین بانک توسعه آسیا را توصیف می کند و با خوش بینی مد روز مبنی بر توسعه نهادهای ضعیف منطقه ای به یک بازار مشترک آسیایی خنثی می کند. اما Clad همچنین دستاوردهای چشمگیر آسیای جنوب شرقی را توصیف می کند ، از جمله گزارشی در مورد احساس شرکت های چند ملیتی جدید در مسیر ورود به اقتصاد جهانی.

[ad_2]

خرید کتاب Behind the Myth (RLE Modern East and South East Asia) : Business, Money and Power in Southeast Asia