خرید pdf کتاب Bei Ostwind hörten wir die Leute schreien : Das 'Schwarze Lager' Dormettingen

[ad_1]

بلافاصله پس از پایان رژیم نازی در آوریل و مه 1945 ، قربانیان “اردوگاه سیاه” در دورمتینگن ، زولرنالبکریس ، مجبور به تحمل عذاب باورنکردنی شدند. نویسنده به تعداد زیادی روایت شفاهی و منابع تاریخی در مورد جنایات سه نفری اشاره دارد که اردوگاه کار اجباری نازی ها را برای مدت تقریبا شش هفته تحت عنوان “اردوگاه سیاه” اداره می کرد. وی از گزارش های شاهد عینی ، نامه ها و پرونده های تنها پرونده قضایی که پس از جنگ علیه یکی از عاملان آن تشکیل شده استفاده می کند. ایمو اوفرمن نگاهی بسیار انتقادی به وقایع آن زمان دارد که شما را به لرزه می اندازد.

[ad_2]

خرید کتاب Bei Ostwind hörten wir die Leute schreien : Das 'Schwarze Lager' Dormettingen