خرید pdf کتاب Being a New You – Essays on Getting What You Want

[ad_1]

“جدید بودن شما – مقاله هایی در مورد به دست آوردن آنچه می خواهید” شامل دو مقاله پیرامون موفقیت و خوشبختی در زندگی شخصی شما توسط والاس دی واتلز و اوریسون سوت ماردن است. دکتر. اوریسون سویت ماردن (1824-1924) نویسنده آمریکایی ادبیات الهام بخش بود. او عمدتاً در مورد چگونگی دستیابی به موفقیت در زندگی با اتخاذ فضایل و اصول منطقی نوشت. والاس دلوایس واتلز (1860-1911) نویسنده تفکر جدید آمریکایی بود که چاپ آثار وی در اندیشه های جدید و جنبش های خودیاری ادامه دارد. او شاید بیشتر بخاطر کتابهای خود در سال 1910 با عنوان “علم ثروتمند شدن” که در آن به توصیه های عملی در مورد ثروت می پرداخت مشهور باشد. محتوا شامل “چگونه می توان از والاس دی واتلز خواسته های خود را بدست آورد” و “چگونه می توان از اوریسون سوت ماردن آنچه را می خواهی بدست آورد”.

[ad_2]

خرید کتاب Being a New You – Essays on Getting What You Want