خرید pdf کتاب Being LGBTQ

[ad_1]

افراد دگرباش جنسی ، بخش قابل توجهی از جمعیت ملی را تشکیل می دهند و نیازها و مشکلات شخصی آنها ارتباط نزدیکی با افراد دگرجنسگرا دارد. این حجم بصیرت درباره افرادی که دگرباشان جنسی هستند و آنچه که آنها معمولاً از آن عبور می کنند تا در اجتماع جا بیفتند و سعی کنند در یک دنیای کاملاً مستقیم شاد ، ایمن و موفق باشند ، باز است.

[ad_2]

خرید کتاب Being LGBTQ