خرید pdf کتاب Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England

[ad_1]

بیان پیچیده و بعضا متناقض قومیت ، مذهب و جنسیت ، این کتاب را در مورد ساخت هویت فرهنگی مهاجران جامائیکایی در انگلیس آگاه می کند. نویسنده ادعا می کند که دین – در این مورد پنطیکاستالیسم – به سادگی نمی تواند به عنوان وسیله ای برای جبران معنوی افراد مستضعف اقتصادی در نظر گرفته شود. در كلیسای عهد جدید خدا ، یكی از بزرگترین كلیساهای كارائیب آفریقایی در بریتانیا ، كیهان شناسی این كلیسا بیشتر به حل س theالات هویت و رنج می پردازد. مشارکت مذهبی یکی از روشهای مذاکره مردم در حوزه دریای کارائیب آفریقا در مورد شرایط نمایندگی و تعامل در جامعه انگلیس است.

[ad_2]

خرید کتاب Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England