خرید pdf کتاب Belleville Mamie Blues

[ad_1]

بلویل مامی بلوز داستان مادربزرگ نویسنده را از زمان تولد در یک کشور در نزدیکی تارنوف در سال 1911 تا بلویل ویلی رونیس تعریف می کند ، که در آغاز هجدهمین سالگرد تولد او سلام کرد. دهه بیست خروشان بود ، نگاهی اجمالی به خوشبختی ، جنگ ، تبعید ، ترس ، رهایی و زندگی که باید دوباره ساخته شود. نویسنده در جستجوی ریشه های خود به گذشته سفر می کند و میراث این مادربزرگ را زیر سوال می برد.

[ad_2]

خرید کتاب Belleville Mamie Blues