خرید pdf کتاب Belly Laugh Beach Jokes for Pirates and Mermaids : 350 Hilarious Jokes!

[ad_1]

یک مجموعه سرگرم کننده از 350 جوک هیستریک ساحلی برای بچه ها (و دزدان دریایی و پری دریایی!) با تصاویر هیستریک و دکمه صدای خنده! نامه مورد علاقه پری دریایی چیست؟ C! کمترین نامه مورد علاقه یک دزد دریایی چیست؟ RRRRR! جوک های Belly Laugh Beach برای دزدان دریایی و پری دریایی برای کسانی که ساحل را دوست دارند سرگرم کننده است! این مجموعه از خطوط یک خطی گرفته تا جناسهای مجلل خنده دار ، شامل 350 مورد از بهترین جوک ها برای کودکان دوست اقیانوس است و با نقاشی های متلاشی شده تقسیم می شود. این کتاب برای رانندگی های طولانی ، روزهای بارانی در تعطیلات و معاشرت با دوستان در ساحل مناسب است.

[ad_2]

خرید کتاب Belly Laugh Beach Jokes for Pirates and Mermaids : 350 Hilarious Jokes!